Monday, 19 March 2012

За мен и теб


Какво засяхме,
преди да поникнат
мъртвите цветя?

No comments:

Post a Comment