Thursday, 22 March 2012

За асансьора

Железни врати
се целуват - тишина
на неловкостта.

Tuesday, 20 March 2012

За реката

Зов за помощ
пропуква ледена река
и заглъхваБележка от автомонтьора: Тук има леки разминавания с традиционните правила на хайку - сричките.
Такива изключения се правят единствено в западното хайку и са позволени, когато няма друг начин да се предаде точно този единствен смисъл, който е заложил автора (макар и смислите да са много, според всеки четящ).

Monday, 19 March 2012

За мен и теб


Какво засяхме,
преди да поникнат
мъртвите цветя?

Friday, 16 March 2012

За грешката

едната грешка
се повтаря докато
вече не може

Thursday, 1 March 2012

За госта

Страхуваме се
от госта, който не си
сваля якето