Wednesday, 9 January 2013

За чашата

Пия от чаша
 надписана на Цвети.
  Дали е жадна?


No comments:

Post a Comment