Monday, 20 February 2012

За офиса

бяла покривка
през прозорец масивен
кого предпазва


Бележка от автора (аз (а не бе, Шекспир (брато, Шекспир в хайку е Башо (Спри да ми говориш в скоби, подсъзнание! ( INCEPTION)))))) :
За разлика от повечето други 'творби', тук са спазени следните основни правила на хайку:
Сезонност
Моментност
Изписване

No comments:

Post a Comment