Wednesday, 11 April 2012

За страха

Пази се само
от човека, невидим
без огледало.